EVI Groep introduceert plug & play arbodienstverlenings-concept voor de assurantiebranche

De EVI Groep introduceert EVI Facilities, een uitgebreid ‘white label’ franchisepakket voor arbodienstverlening. Franchisenemers kunnen hiermee binnen drie maanden een eigen entiteit voor (arbo)dienstverlening opzetten. Dit is voor de assurantiebranche – met name volmachtbedrijven en assuradeurs – een interessant alternatief voor het bestaande marktaanbod. De EVI Groep wil samen optrekken met assurantieadviseurs die met nieuwe vormen van data gedreven dienstverlening en consultancy hun omzet willen vergroten.

De laatste jaren is op het terrein van sociale zekerheid een omslag gaande waarbij het beheersen van risico’s verder naar voren schuift in de procesketen. Vanuit het inzicht dat voorkomen beter is dan genezen, focussen dienstverleners in toenemende mate op preventie en sturing op inzetbaarheid. Dit wordt nog versterkt door de toenemende complexiteit van de Nederlandse wet- en regelgeving rond sociale zekerheid. Werkgevers worstelen met arbeidsmarktvraagstukken zoals vergrijzing, behoefte aan flexibiliteit en de slag om schaars talent. Dit plaatst assurantieadviseurs en volmachtbedrijven voor de kans én de noodzaak om hun klanten meer te bieden dan advies en bemiddeling rond verzekeringsproducten.

Binnen drie maanden een eigen uitvoerende organisatie

De ervaring leert dat het niet eenvoudig is om zelf dienstverlening te ontwikkelen voor het terrein van preventie – inzetbaarheid – verzuim – arbeidsongeschiktheid. EVI Facilities brengt hier verandering in. Met dit uitgebreide ‘white label’ franchisepakket voor onder meer arbodienstverlening biedt de EVI Groep assurantieadviseurs complete facilitering en ontzorging. Franchisenemers zetten binnen drie maanden hun eigen uitvoerende organisatie op voor preventie en re-integratie, inclusief certificering als arbodienst. De perfecte oplossing voor assurantieadviseurs die de meerwaarde zien van het opbouwen van eigen data & kengetallen. De ervaring en inzichten die dit oplevert, vormen de basis voor maximale grip, optimale advisering en gerichte interventies en innovaties.

Compleet pakket voor arbo- en aanverwante dienstverlening

Het dienstenpakket van EVI Facilities omvat onder meer CRA-gecertificeerde arbodienstverlening (inclusief bedrijfsarts en casemanagement), een ICT-systeem, een kwaliteitssysteem (ISO 9001 en 27001) voor informatiebeheer, een volledig ingericht werksysteem en trainingen. Daarnaast biedt de EVI Groep aanverwante specialistische ondersteuning waarmee franchisenemers eenvoudig hun dienstverlening kunnen uitbreiden. Denk aan gezondheidsmanagement, human resource management, risk & diseasemanagement, inzet van arbeids- en verzekeringsdeskundigen en een providerboog voor interventies.

Deskundig aanspreekpunt

Gaston Merckelbagh treedt per 1 juli 2020 als commercieel directeur toe tot de directie van de EVI Groep. Merckelbagh is voorzitter van het Register Specialistisch Casemanagement (RSC), de grootste beroepsvereniging van register casemanagers in Nederland. Eerder zette hij de serviceprovider Virta op, een onderdeel van Robidus. Daarvoor bouwde hij met veel succes aan het in sociale zekerheid gespecialiseerde VSZ Assuradeuren. Bij dit bedrijf was hij nauw betrokken bij de ontwikkeling van meerdere productinnovaties, waaronder eigenrisicodragerschap WGA Deels Verzekerd. Zijn roots liggen bij De Amerfoortse Verzekeringen (a.s.r.) en Aegon.

Uitkomst van meerjarige groei en innovatie

Gerard Egberts, directeur innovatie van de EVI Groep, ziet in EVI Facilities de uitkomst van een meerjarig proces van groei en innovatie. “De voorbije jaren kregen wij steeds vaker verzoeken van volmachtbedrijven om samen te werken. We zijn trots op onze partnerships met Raadhoven, VLC & Partners, Der Kinderen Verzekeringen, de coöperatie Hecht en Mandaat (de Verzuimeconoom). Met EVI Facilities maken we onze dienstverlening, kennis en faciliteiten op het gebied van arbo- en aanverwante dienstverlening beschikbaar voor de gehele assurantiebranche. Eigen onderzoek en de ervaringen van de voorbije jaren maken duidelijk dat we hiermee tegemoetkomen aan een grote behoefte en veel enthousiasme. We zijn dan ook heel verheugd dat Gaston Merckelbagh ons directieteam versterkt met zijn persoonlijkheid en ervaring.”