André Verbeek, arbeids- en organisatiedeskundige

De wereld van gezond & veilig werk kent vier kerndeskundigen. Arbeidshygiënist, arbeids- en organisatiedeskundige, bedrijfsarts, veiligheidskundige: wat voor mensen zijn dat eigenlijk, en wat hebben ze uw organisatie te bieden? In deze vierdelige serie gaan we telkens met een van deze professionals op zoek naar de kern van diens beroep en toegevoegde waarde.


Op je visitekaartje staat ‘arbeids- en organisatiedeskundige’. Wat doe je voor werk?

“Als arbeids- en organisatiedeskundige ben ik gespecialiseerd in psychosociale arbeidsbelasting op organisatieniveau. Hieronder vallen alle factoren die op het werk stress kunnen veroorzaken. Hoe is het bijvoorbeeld gesteld met de werkdruk in een organisatie? Is er sprake van ongewenst gedrag, bijvoorbeeld agressie, (publieks)geweld, seksuele intimidatie of discriminatie? Ik bepaal de mate van psychosociale belasting onder meer op basis van vragenlijsten, interviews en observatie. Zijn de risico’s in beeld, dan adviseer ik werkgevers hoe ze preventief kunnen optreden. Daarnaast heb ik een signaalfunctie. Soms komen uit interviews of vragenlijsten geen bijzonderheden naar voren, maar zie ik op mijn observatieronde wel een ongewenste situatie. Dan adviseer ik om in te grijpen.”

Wanneer krijgen werkgevers met jou te maken?

“Als arbeids- en organisatiedeskundige werk ik voornamelijk preventief. Ik adviseer werkgevers om het risico op uitval en andere problemen door psychosociale arbeidsbelasting zo klein mogelijk te houden. Ik neem de belasting bijvoorbeeld op in de risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E). Werkgevers schakelen voor de RI&E vaak een veiligheidskundige in, maar die focust met name op fysieke veiligheid. Dat is zeker belangrijk, maar beoordeling van psychosociale belasting is echt een vak apart. Tot nu toe werk ik voornamelijk voor grotere bedrijven. Terwijl juist ook in het mkb veel terrein te winnen is. Daarom ontwikkelen we bij EVI tools waar mkb’ers zelf mee kunnen werken. Dat verkleint voor hen de stap om met psychosociale arbeidsbelasting aan de slag te gaan.”

Wat maakt je werk mooi?

“Dat ik organisaties én individuele mensen help. Mijn focus ligt op de mentale balans in de hele organisatie en dat heeft natuurlijk ook effect op individuen. Vermindert de psychosociale arbeidsbelasting, dan gaan mensen met meer plezier naar hun werk. Het is ook mooi om te zien dat werkgevers zich bewust worden van de risico’s van psychosociale arbeidsbelasting. Bij werk op hoogte is bijvoorbeeld volop aandacht voor valpreventie, maar in een kwart van de ongevallen op het werk speelt psychische overbelasting een rol. Door overbelasting aan te pakken, beperk je als werkgever de kans op ongevallen en daaropvolgend verzuim. Bovendien presteren werknemers met werkplezier tientallen procenten beter.”

Wat kom je zoal tegen?

“Mijn werk is heel afwisselend. Ik kwam bijvoorbeeld in een grote fabriekshal waar op de deur van het kantoor van de chef een seksueel expliciete afbeelding hing. Vraag je mensen daarnaar, dan lachen ze erom. Ze willen er geen issue van maken, maar het geeft ze wel een ongemakkelijk gevoel. Ik zie ook dingen waar je waarschijnlijk minder snel aan denkt. Als jij met je parttime contract minder te zeggen hebt dan collega’s met een fulltime contract, is er sprake van discriminatie op contract. En als in je functieomschrijving staat dat je werkzaamheden accuraat en snel uit moet voeren, zijn dat tegenstrijdige doelstellingen die voor stress kunnen zorgen. Voor werkgevers is ongewenst gedrag lastig aan te pakken. Ze zeggen vaak: ‘dat gebeurt hier niet.’ Maar overal waar mensen samenwerken, kan ongewenst gedrag voorkomen.”

Als je werkgevers één advies mag geven, wat zeg je dan?

“Praat met je werknemers over gewenst en ongewenst gedrag, individueel en in groepsverband. Niet alleen na een melding, maar juist als er niets aan de hand is. Het is belangrijk om binnen de kaders van de wet acceptatiegrenzen af te spreken: welk gedrag vinden wij niet acceptabel? Doe dat samen, zodat je elkaar er ook op aan kunt spreken. Dergelijke gesprekken zijn soms lastig. Een arbeids- en organisatiedeskundige kan daarbij ondersteunen. Aanvullend wil ik werkgevers op het hart drukken om gesprekken over dit onderwerp niet te koppelen aan een functionerings- of voortgangsgesprek. Als werknemers het idee hebben dat hun uitspraken invloed hebben op bijvoorbeeld hun loon of beoordeling, zijn ze eerder geneigd sociaal wenselijke antwoorden te geven.”

Hoe ben je te bereiken als iemand vragen heeft?

“Het is het handigst om even een mail te sturen naar andre@ammconsultancy.nl. Ik neem dan zo snel mogelijk contact op.”


Interesse?

Behoefte aan een arbeids- en organisatiedeskundige of aan ondersteuning bij uw RI&E? Neem contact op. We zijn u graag van dienst!