Ruud van de Laar, arbeidshygiënist

De wereld van gezond & veilig werk kent vier kerndeskundigen. Arbeidshygiënist, arbeids- en organisatiedeskundige, bedrijfsarts, veiligheidskundige: wat voor mensen zijn dat eigenlijk, en wat hebben ze uw organisatie te bieden? In deze vierdelige serie gaan we telkens met een van deze professionals op zoek naar de kern van diens beroep en toegevoegde waarde.


Op je visitekaartje staat ‘arbeidshygiënist’. Wat doe je voor werk?

“Van oudsher was de arbeidshygiënist vooral het hulpje van de bedrijfsarts, maar dat is in de loop van de tijd wel veranderd. Als arbeidshygiënist ben ik gespecialiseerd in de gezonde werkomgeving. Ik beoordeel aan de hand van metingen of mensen op de werkplek worden blootgesteld aan omstandigheden die een negatief effect op de gezondheid kunnen hebben. Sommige risico’s zijn vrij algemeen bekend, bijvoorbeeld het inademen van gevaarlijke stoffen. Maar mijn werkgebied is breder. Ik beoordeel ook risico’s van trillingen, geluid, klimaat en straling.”

Wanneer krijgen werkgevers met jou te maken?

“Ik word door bedrijven ingeschakeld bij het opstellen van een risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E). Dan werk ik preventief. Werkgevers zijn wettelijk verplicht blootstelling aan schadelijke stoffen en omstandigheden in kaart te brengen. In zo’n geval bezoek ik een bedrijf en voer ik daar metingen uit. Werknemers krijgen ook met mij te maken als de bedrijfsarts vermoedt dat iemands klachten zijn veroorzaakt door blootstelling op het werk. Dan doe ik onderzoek naar de blootstelling. Niet alleen op de huidige werkplek, maar ook in het verleden.”

Wat maakt je werk mooi?

“Als arbeidshygiënist draag je eraan bij dat mensen niet ziek worden van hun werk. Je wilt dat mensen gezond kunnen werken én gezond van hun pensioen kunnen genieten. Het is fijn om daar een positieve invloed op te hebben. Ook kan ik organisaties echt verder helpen door mee te denken over oplossingen. Daarnaast is het interessant dat het veld continu in beweging is. Door nieuw onderzoek worden bestaande grenswaarden bijgesteld of nieuwe grenswaarden opgesteld. Of we moeten ineens maatregelen op de werkvloer nemen vanwege COVID-19. Dat maakt het werk erg afwisselend. Het is nooit af.”

Wat kom je zoal tegen?

“Ik doe dit werk al 30 jaar, maar word nog regelmatig verrast. Zo kwam ik in een tegelfabriek, waar mensen al heel lang met kwartsstof werken. Dit kan bij inademing ernstige luchtwegaandoeningen en kanker veroorzaken. Je gaat ervan uit dat ze door die jarenlange ervaring wel weten hoe je veilig moet werken, maar toch waren er redelijk wat werknemers met gezondheidsklachten. Bedrijven komen soms ook in de knel door veranderende normen. Neem bijvoorbeeld een bedrijf dat betonvloeren in grote fabriekshallen stort. De ‘vlindermachines’ die de vloeren volledig glad maken, rijden allemaal op diesel. Dat mag binnen niet meer. Die machines worden liefst vervangen door machines met een elektromotor, maar die worden in Europa niet geleverd. Er is dus werk aan de winkel, want met de ontwikkeling daarvan is een leverancier zo maanden tot jaren zoet.”

Als je werkgevers één advies mag geven, wat zeg je dan?

“Neem een gezonde werkplek serieus en zorg goed voor je mensen. Ook als je er weinig tijd voor hebt. Zeker bij mkb’ers is vaak nog veel te winnen. Werkgevers denken soms dat preventie ze alleen maar geld kost, maar dat is echt niet zo. Het is soms even een investering, maar gezonde werknemers verzuimen over het algemeen minder. Ook vragen klanten voor gunning van opdrachten steeds vaker naar de omstandigheden op de werkvloer. Verder zijn bedrijven die oog hebben voor een gezonde werkplek vaak innovatief. Zij zoeken naar creatieve oplossingen voor bestaande risico’s en hebben daardoor een voorsprong op de concurrentie. Een mooie bijvangst.”

Hoe ben je te bereiken als iemand vragen heeft?

“Het is het handigst om even een mail te sturen naar rvdlaar@arbode.nl. Ik neem dan zo snel mogelijk contact op.”


Interesse?

Behoefte aan een arbeidshygiënist of aan ondersteuning bij uw RI&E? Neem contact op. We zijn u graag van dienst!