Judith Bom, bedrijfsarts

De wereld van gezond & veilig werk kent vier kerndeskundigen. Arbeidshygiënist, arbeids- en organisatiedeskundige, bedrijfsarts, veiligheidskundige: wat voor mensen zijn dat eigenlijk, en wat hebben ze uw organisatie te bieden? In deze vierdelige serie gaan we telkens met een van deze professionals op zoek naar de kern van diens beroep en toegevoegde waarde.Op je visitekaartje staat ‘bedrijfsarts’. Wat doe je voor werk?

“Het eerste waar mensen aan denken bij een bedrijfsarts is: verzuimbegeleiding. De bedrijfsarts houdt (preventieve) spreekuren om mensen terug naar werk te begeleiden. Logisch ook, dat is het moment waarop velen met een bedrijfsarts in aanraking komen. Voor een groot deel van de bedrijfsartsen vormt dat ook het grootste deel van hun werkzaamheden. Maar voor mij is dit slechts één onderdeel van mijn werk. Ik ben ook actief als opleider en begeleid bedrijfsartsen in opleiding. Daarnaast maak ik regelmatig als arts gemachtigde namens werkgevers bezwaar tegen een WIA- of ZW-oordeel van het UWV. Tot slot ben ik beschikbaar voor intercollegiaal consulten en ga ik als stafarts voor EVI partners helpen met het voeren van goed kwaliteitsbeleid. Het werk behelst dus meer dan alleen verzuimbegeleiding.”

Wanneer krijgen werkgevers met jou te maken?

“Werkgevers krijgen natuurlijk met mij te maken bij langdurig ziekteverzuim. Dat kan direct of indirect. In dat laatste geval verzorgt een casemanager in taakdelegatie een deel van de verzuimbegeleiding. Dan werken we in teamverband. Of en hoe dat gebeurt, verschilt per situatie. Organisaties houden zich bovendien steeds vaker bezig met preventie. Daarvoor kunnen ze mij ook inschakelen. Ik kijk dan bijvoorbeeld met een preventiemedewerker naar de arbeidsomstandigheden: waar gaat het al goed en waar kan het nog beter?”

Wat maakt je werk mooi?

“Je kunt als bedrijfsarts een actieve rol spelen in de terugkeer naar werk. Ik vind het prettig om met werknemers te praten en mee te denken over oplossingen. Ik ben geen ‘controle-arts’, maar wil juist samen antwoord zoeken op de vraag: wat heb je nodig? Waar sta je in je werk, waar wil je heen en hoe kom je daar? Ook preventiewerk is heel bevredigend. Goede preventie zorgt voor een afname van het ziekteverzuim. Je helpt mensen weer aan het werk. Voor mij persoonlijk is de afwisseling het allermooiste. De verzuimbegeleiding, het opleiden en bijdragen aan kwaliteitsbeleid; op elk gebied help je werknemers én werkgevers op weg naar gezond werk.”

Wat kom je zoal tegen?

“Ik zie dat werkgevers zich zelden bewust zijn van de invloed die zij zelf hebben op verzuim. Mijn ervaring is dat langdurige ziekmeldingen vaak multifactorieel zijn. Er is veelal sprake van ziekte én van andere belastende omstandigheden, werkgerelateerd of privé. Daar ligt de invloed van de werkgever. De werkomstandigheden zo aanpassen dat het verzuim minder wordt, levert voor de werkgever winst op. Maar dan moet je dat wel willen zien en daar ontbreekt het in de praktijk vaak nog aan.”

Als je werkgevers één advies mag geven, wat zeg je dan?

“Besteed aandacht aan je mensen. Houd contact, luister en laat daarin ook wat van jezelf zien. Ken je medewerkers. Houd ook oog voor zingeving. Mensen willen werk dat iets bijdraagt. Als iemand uitvalt, vindt hij het in het begin soms wel even best om niets te doen. Na een tijdje merk je dat mensen vastlopen en zingeving missen. Ze willen ergens bij horen. Creëer die sfeer als werkgever. Aan een groot deel van ziekteverzuim kunnen werkgevers niets doen. Maar aan een hoop invloedfactoren wel. Ben je daar bewust van en neem je verantwoordelijkheid. Dat helpt niet alleen je medewerkers vooruit, maar ook je organisatie.”

Hoe ben je te bereiken als iemand vragen heeft?

“Het is het handigst om even een mail te sturen naar bom@verzuimconsult.com. Ik neem dan zo snel mogelijk contact op.”


Interesse?

Behoefte aan een bedrijfsarts? Neem contact op. We zijn u graag van dienst!