‘Samen kom je verder’

Debbie den Hartog, PoortwachterDirect

‘If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together.’ Dit gezegde is zeker van toepassing op de samenwerking tussen EVI Facilities en PoortwachterDirect. Als partner van EVI Facilities bieden wij arbodiensten een breed scala aan interventies op gebied van arbo, verzuim, re-integratie en duurzame inzetbaarheid. Die kunnen ze zowel curatief als preventief, op individueel niveau als op organisatieniveau inzetten. EVI Facilities zorgt daarbij voor de randvoorwaarden. Denk aan advisering, ondersteuning en realisering van (her)certificering, realisering van scholingsaanbod, kwaliteitsborging, applicatiebeheer en implementatie van nieuwe wetgeving.’

Arbodiensten optimaal bedienen

‘Onze samenwerking is echt een kwestie van “schoenmaker, blijf bij je leest”. Wij vullen elkaar goed aan en kunnen de klant daardoor zo breed mogelijk bedienen. Waarbij de kwaliteit natuurlijk
vooropstaat.’

Dienstverlening als integraal proces

‘Onze lijntjes met EVI Facilities zijn erg kort en het contact verloopt prettig. Met één belletje of mailtje gaan ze in de actie-modus. En andersom ook. We staan samen voor kwalitatief goede
dienstverlening voor onze klanten. Als één van ons bijvoorbeeld bij een wederzijdse klant is en signalen tot verbetering ontvangt, pakken we dit snel met elkaar op. Daardoor blijft onze dienstverlening een integraal proces.’