Samenwerking EVI Facilities en Otherside at Work

Het beheersen van risico’s op sociale zekerheid wordt steeds belangrijker en dienstverleners focussen zich, mede door de toenemende complexiteit van de Nederlandse wet- en regelgeving,
in toenemende mate op preventie en sturing op inzetbaarheid. Werkgevers worstelen met arbeidsmarktvraagstukken zoals vergrijzing, behoefte aan flexibiliteit en de slag om schaars talent.

Het is niet eenvoudig om zelf dienstverlening te ontwikkelen op het gebied van preventie – inzetbaarheid – verzuim – arbeidsongeschiktheid. EVI Facilities brengt hier samen met Otherside
at Work verandering in. Met ons ‘white label’ dienstenpakket bieden wij complete facilitering en ontzorging, wat het eenvoudig maakt om een uitvoerende organisatie op te zetten voor preventie en re-integratie, inclusief certificering als arbodienst. De perfecte oplossing voor assurantieadviseurs – accountants – brancheorganisaties – grote werkgevers die meerwaarde zien in het opbouwen van eigen data & kerngetallen.

Meer weten?

Meer weten over het ‘white label’ dienstenpakket. Bekijk hier de brochure.