Coöperatie voor arbodiensten

EVI Facilities stuurt aan op een doorontwikkeling van haar partnerorganisatie naar een coöperatiemodel. Wij geloven dat het met elkaar samenwerken in een verband de toekomst heeft. Wij zijn voornemens een coöperatie op te richten voor kleinere arbodiensten om zo krachten te bundelen en voordelen te realiseren.

Hier willen we geïnteresseerden graag over bijpraten en de meningen hierover vernemen. Met dat in gedachten organiseert EVI Facilities een bijeenkomst op 9 oktober 2023.

Tijdens deze bijeenkomst willen we onze ideeën toelichten. Samenwerken via een coöperatie voor arbodiensten. We zullen verschillende onderwerpen aansnijden, zoals de voordelen van samenwerking, het delen van middelen en expertise, het vergroten van onze marktpositie en het verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening. Bovendien is er ruimte voor open discussies en interactie tussen alle aanwezigen. We verwelkomen alle input, ideeën en vragen. Omdat we streven naar een inclusief en participatief proces waarin iedereen zijn stem kan laten horen.