Verklaring 1 november 2023

Achtergrond

In het najaar van 2022 zijn EVI Facilities en haar samenwerkingspartners geconfronteerd met een ingrijpende wijziging in het interpretatiedocument behorende bij het certificatieschema arbodiensten. Volgens het interpretatiedocument voldoet de samenwerkingsstructuur van EVI Facilities en haar EVI-partners niet meer aan de certificatievereisten voor een ISO9001/CRA-certificaat. Door een normwijziging is het niet langer toegestaan om een gecertificeerde eenheid te vormen indien de moeder (EVI Facilities) geen meerderheidsbelang heeft in de dochter (EVI-partners). De wijziging houdt in dat de gecertificeerde eenheid van EVI Facilities op een andere manier ingericht dient te worden.

Eigen certificering EVI-partners

Na uitvoerig overleg met de certificerende instelling, de EVI-partners en andere betrokkenen is besloten dat iedere partner zelfstandig gecertificeerd gaat worden. De trajecten voor de zelfstandige certificering van de bij EVI Facilities aangesloten arbodiensten zijn nu  volop in gang. Het is een intensief traject waarbij EVI Facilities iedere EVI-partner, naar wens, optimaal ondersteunt bij het behalen van het zelfstandig certificaat. Voor 1 maart dienen alle partners zelfstandig gecertificeerd te zijn. Het certificaat van EVI Facilities blijft volledig geldig tot 1 maart 2024 of stopt eerder wanneer alle partners gecertificeerd zijn.

Toekomst

Om het samenwerkingsverband tussen de EVI-partners overeind te houden en mogelijk uit te breiden heeft EVI Facilities haar EVI-partners geadviseerd en op weg geholpen zich te organiseren in een coöperatie, die wellicht op termijn wordt opgericht. Daarnaast heeft EVI Facilities in goed overleg met haar EVI-partners en na een zorgvuldige interne overweging besloten om de komende tijd haar eigen activiteiten af te bouwen en te beëindigen.

EVI  Groep

Graag benadrukken wij dat deze wijzigingen voor EVI Facilities geen enkele invloed hebben op andere activiteiten van de EVI Groep.

 

Gorinchem, 1 november 2023