Eskes & Partners B.V. richt eigen arbodienst op

Eskes & Partners B.V. breidt haar dienstverlening uit met arbodienstverlening. De oprichting van DDV Verzuimbegeleiders B.V. stelt de gespecialiseerde financiële dienstverlener in staat werkgevers eerder en beter van advies te voorzien bij ziekteverzuim. Om de nieuwe dienstverlening te realiseren heeft DDV Verzuimbegeleiders B.V. aansluiting gezocht bij EVI Facilities, een onderdeel van de EVI Groep. De innovatieve kracht van deze ervaren partner maakte het mogelijk de nieuwe onderneming een snelle start te geven.

“Door de toevoeging van arbodienstverlening bieden wij huidige en toekomstige klanten een breder dienstenpakket,” zegt mede-initiatiefnemer Wendy Knuiman. “Het is onze doelstelling om ondernemers nadrukkelijker aan de hand te nemen als ze te maken krijgen met ziekteverzuim op de werkvloer. Korte lijnen, transparant, recht voor z’n raap en altijd eerlijk: dat zijn de kernwaarden waar DDV Verzuimbegeleiders B.V. voor staat.”

Compleet arbodienstverleningspakket

DDV Verzuimbegeleiders B.V. is net als Eskes & Partners gevestigd in Mook. Het laatstgenoemde bedrijf is sinds de oprichting in 1981 een gevestigde naam in verzekeringsland. Als onafhankelijk intermediair verzorgt het al vele jaren verzekeringen voor MKB-ondernemers en franchiseformules. Het team is gespecialiseerd in de ondersteuning van bakkers & bakkerijen, supermarkten, drogisterijen, medici, horeca en expats. Ook andere MKB’ers en MKB-vraagstukken zijn echter van harte welkom. DDV Verzuimbegeleiders biedt een compleet arbodienstverleningspakket met casemanagement, medische advisering door een bedrijfsarts, begeleiding van een casemanager in taakdelegatie en overige specialistische dienstverlening. Knuiman: “Ik ben ervan overtuigd dat we onze relaties hiermee nóg beter van dienst kunnen zijn.”

Proactieve benadering, korte lijnen, krachtig netwerk

DDV staat voor ‘dwars door verzuim’ en dit drukt volgens Knuiman precies uit hoe de nieuwe dienstverlener verzuimtrajecten wil ingaan. “We nemen ondernemers aan de hand om verzuim op de werkvloer zoveel mogelijk tegen te gaan. Korte lijnen en een proactieve benadering in de eerste verzuimperiode moeten de verzuimduur bij onze relaties gaan verlagen. Samenwerkingsovereenkomsten met verschillende specialisten stellen ons in staat om direct de juiste actie te ondernemen. Dit verkort de verzuimduur en verlaagt de verzuimkosten.”

Partnership met EVI Facilities

Voor de opzet van DDV Verzuimbegeleiders B.V. is Eskes & Partners een partnership aangegaan met EVI Facilities. Dit bedrijf biedt complete facilitering en ontzorging bij de oprichting van een eigen uitvoerende organisatie voor preventie en re-integratie. De komende maanden wordt het dienstenpakket van EVI volledig binnen de nieuwe arbodienst geïmplementeerd. Gaston Merckelbagh, directeur van EVI Facilities: “Met DDV Verzuimbegeleiders B.V. verwelkomen wij inmiddels de 10e partij binnen de snelgroeiende groep van EVI-partners. Dat doen we met veel plezier, want we herkennen de passie van Eskes & Partners om hun klanten eerder, proactief en beter van dienst te zijn bij de inzetbaarheid van werknemers. Ook zien we tot ons genoegen dat de verzuimbegeleiding gestalte krijgt met behulp van zeer zorgvuldig geregelde taakdelegatie. Op dit terrein kan de lat wat ons betreft niet hoog genoeg liggen.”

Het plaatje compleet

Dolf Rikken, Aart van de Bovenkamp, Jos Alma en Wendy Knuiman zijn trots dat Eskes & Partners haar relaties nu volledig kan bedienen op het gebied van arbodienstverlening, ziekteverzuimbegeleiding, verzuimpreventie en re-integratie. “Veel klanten kennen ons al langer vanwege onze kennis op het gebied van verzekeringen, hypotheken, pensioen- en vermogensopbouw. Nu er een gecertificeerde arbodienst bijkomt, is het plaatje compleet. Wij zijn ervan overtuigd dat we hiermee veel klanten van waardevolle adviezen gaan voorzien.”


Over Eskes & Partners Assurantie Adviseurs B.V.

Sinds 1981 onderscheiden wij ons door onze persoonlijke, betrokken aanpak bij onze relaties. Wij staan niet voor winst of omzet: wij zijn er voor u. Elke situatie – zakelijk of particulier – is uniek en vereist daarom een aanpak op maat. Dat begrijpen wij. Uw situatie staat bij Eskes & Partners centraal. Onze onafhankelijkheid, deskundigheid en betrokken houding zorgt ervoor dat wij het juiste dienstenpakket voor uw specifieke situatie kunnen samenstellen. Geen valse beloften, maar wel uitstekende voorwaarden en scherpe premies. Zo doen wij waar wij goed in zijn en heeft u de ruimte en rust om u bezig te houden met de activiteiten waarin u excelleert. Samen staan we voor resultaat!

Over EVI Facilities

EVI Facilities B.V. is onderdeel van de EVI Groep en biedt een uitgebreid pakket voor arbodienstverlening. EVI-partners kunnen hiermee binnen afzienbare tijd een eigen uitvoerende organisatie opzetten voor preventie, verzuim en re-integratie, inclusief certificering als arbodienst. Het dienstenpakket van EVI Facilities omvat onder meer CRA-gecertificeerde arbodienstverlening, een ICT-systeem, een kwaliteitsmanagementsysteem (ISO 9001), een volledig ingericht werksysteem en trainingen. Daarnaast biedt de EVI Groep aanverwante specialistische ondersteuning waarmee partners eenvoudig hun dienstverlening kunnen uitbreiden. Dit is voor zowel werkgevers als dienstverleners een interessant alternatief voor het bestaande marktaanbod. EVI Facilities richt zich onder meer op de assurantiebranche, accountants, franchise- en brancheorganisaties en grote werkgevers (>3.000 werknemers in dienst).

Over de EVI Groep

De EVI Groep bestaat uit innovatieve, sterk op samenwerking gerichte bedrijven op het terrein van mens, werk en organisatie. Wij ondersteunen werkgevers en dienstverleners die een perfecte balans tussen deze drie factoren beschouwen als een voorwaarde voor optimale bedrijfsprestaties. EVI staat voor Egberts en Valk Investment, een verwijzing naar oprichters Gerard Egberts en Pieter Valk. Zij investeren sinds 2007 in werkmaatschappijen en white label oplossingen op het terrein van mens en werk. Van risicobeheersing tot uitzenden en van vitaliteitsmanagement tot re-integratie: de EVI Groep heeft het in huis. Ú kiest wat u nodig heeft. Maar hoe die keuze ook uitvalt: onze focus ligt altijd op optimale samenwerking. Zodat we samen het voor uw organisatie best mogelijke resultaat realiseren. De EVI Groep behoort tot de top-5 uitvoerders van sociale zekerheid in Nederland.

Ruud van de Laar, arbeidshygiënist

De wereld van gezond & veilig werk kent vier kerndeskundigen. Arbeidshygiënist, arbeids- en organisatiedeskundige, bedrijfsarts, veiligheidskundige: wat voor mensen zijn dat eigenlijk, en wat hebben ze uw organisatie te bieden? In deze vierdelige serie gaan we telkens met een van deze professionals op zoek naar de kern van diens beroep en toegevoegde waarde.


Op je visitekaartje staat ‘arbeidshygiënist’. Wat doe je voor werk?

“Van oudsher was de arbeidshygiënist vooral het hulpje van de bedrijfsarts, maar dat is in de loop van de tijd wel veranderd. Als arbeidshygiënist ben ik gespecialiseerd in de gezonde werkomgeving. Ik beoordeel aan de hand van metingen of mensen op de werkplek worden blootgesteld aan omstandigheden die een negatief effect op de gezondheid kunnen hebben. Sommige risico’s zijn vrij algemeen bekend, bijvoorbeeld het inademen van gevaarlijke stoffen. Maar mijn werkgebied is breder. Ik beoordeel ook risico’s van trillingen, geluid, klimaat en straling.”

Wanneer krijgen werkgevers met jou te maken?

“Ik word door bedrijven ingeschakeld bij het opstellen van een risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E). Dan werk ik preventief. Werkgevers zijn wettelijk verplicht blootstelling aan schadelijke stoffen en omstandigheden in kaart te brengen. In zo’n geval bezoek ik een bedrijf en voer ik daar metingen uit. Werknemers krijgen ook met mij te maken als de bedrijfsarts vermoedt dat iemands klachten zijn veroorzaakt door blootstelling op het werk. Dan doe ik onderzoek naar de blootstelling. Niet alleen op de huidige werkplek, maar ook in het verleden.”

Wat maakt je werk mooi?

“Als arbeidshygiënist draag je eraan bij dat mensen niet ziek worden van hun werk. Je wilt dat mensen gezond kunnen werken én gezond van hun pensioen kunnen genieten. Het is fijn om daar een positieve invloed op te hebben. Ook kan ik organisaties echt verder helpen door mee te denken over oplossingen. Daarnaast is het interessant dat het veld continu in beweging is. Door nieuw onderzoek worden bestaande grenswaarden bijgesteld of nieuwe grenswaarden opgesteld. Of we moeten ineens maatregelen op de werkvloer nemen vanwege COVID-19. Dat maakt het werk erg afwisselend. Het is nooit af.”

Wat kom je zoal tegen?

“Ik doe dit werk al 30 jaar, maar word nog regelmatig verrast. Zo kwam ik in een tegelfabriek, waar mensen al heel lang met kwartsstof werken. Dit kan bij inademing ernstige luchtwegaandoeningen en kanker veroorzaken. Je gaat ervan uit dat ze door die jarenlange ervaring wel weten hoe je veilig moet werken, maar toch waren er redelijk wat werknemers met gezondheidsklachten. Bedrijven komen soms ook in de knel door veranderende normen. Neem bijvoorbeeld een bedrijf dat betonvloeren in grote fabriekshallen stort. De ‘vlindermachines’ die de vloeren volledig glad maken, rijden allemaal op diesel. Dat mag binnen niet meer. Die machines worden liefst vervangen door machines met een elektromotor, maar die worden in Europa niet geleverd. Er is dus werk aan de winkel, want met de ontwikkeling daarvan is een leverancier zo maanden tot jaren zoet.”

Als je werkgevers één advies mag geven, wat zeg je dan?

“Neem een gezonde werkplek serieus en zorg goed voor je mensen. Ook als je er weinig tijd voor hebt. Zeker bij mkb’ers is vaak nog veel te winnen. Werkgevers denken soms dat preventie ze alleen maar geld kost, maar dat is echt niet zo. Het is soms even een investering, maar gezonde werknemers verzuimen over het algemeen minder. Ook vragen klanten voor gunning van opdrachten steeds vaker naar de omstandigheden op de werkvloer. Verder zijn bedrijven die oog hebben voor een gezonde werkplek vaak innovatief. Zij zoeken naar creatieve oplossingen voor bestaande risico’s en hebben daardoor een voorsprong op de concurrentie. Een mooie bijvangst.”

Hoe ben je te bereiken als iemand vragen heeft?

“Het is het handigst om even een mail te sturen naar rvdlaar@arbode.nl. Ik neem dan zo snel mogelijk contact op.”


Interesse?

Behoefte aan een arbeidshygiënist of aan ondersteuning bij uw RI&E? Neem contact op. We zijn u graag van dienst!

André Verbeek, arbeids- en organisatiedeskundige

De wereld van gezond & veilig werk kent vier kerndeskundigen. Arbeidshygiënist, arbeids- en organisatiedeskundige, bedrijfsarts, veiligheidskundige: wat voor mensen zijn dat eigenlijk, en wat hebben ze uw organisatie te bieden? In deze vierdelige serie gaan we telkens met een van deze professionals op zoek naar de kern van diens beroep en toegevoegde waarde.


Op je visitekaartje staat ‘arbeids- en organisatiedeskundige’. Wat doe je voor werk?

“Als arbeids- en organisatiedeskundige ben ik gespecialiseerd in psychosociale arbeidsbelasting op organisatieniveau. Hieronder vallen alle factoren die op het werk stress kunnen veroorzaken. Hoe is het bijvoorbeeld gesteld met de werkdruk in een organisatie? Is er sprake van ongewenst gedrag, bijvoorbeeld agressie, (publieks)geweld, seksuele intimidatie of discriminatie? Ik bepaal de mate van psychosociale belasting onder meer op basis van vragenlijsten, interviews en observatie. Zijn de risico’s in beeld, dan adviseer ik werkgevers hoe ze preventief kunnen optreden. Daarnaast heb ik een signaalfunctie. Soms komen uit interviews of vragenlijsten geen bijzonderheden naar voren, maar zie ik op mijn observatieronde wel een ongewenste situatie. Dan adviseer ik om in te grijpen.”

Wanneer krijgen werkgevers met jou te maken?

“Als arbeids- en organisatiedeskundige werk ik voornamelijk preventief. Ik adviseer werkgevers om het risico op uitval en andere problemen door psychosociale arbeidsbelasting zo klein mogelijk te houden. Ik neem de belasting bijvoorbeeld op in de risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E). Werkgevers schakelen voor de RI&E vaak een veiligheidskundige in, maar die focust met name op fysieke veiligheid. Dat is zeker belangrijk, maar beoordeling van psychosociale belasting is echt een vak apart. Tot nu toe werk ik voornamelijk voor grotere bedrijven. Terwijl juist ook in het mkb veel terrein te winnen is. Daarom ontwikkelen we bij EVI tools waar mkb’ers zelf mee kunnen werken. Dat verkleint voor hen de stap om met psychosociale arbeidsbelasting aan de slag te gaan.”

Wat maakt je werk mooi?

“Dat ik organisaties én individuele mensen help. Mijn focus ligt op de mentale balans in de hele organisatie en dat heeft natuurlijk ook effect op individuen. Vermindert de psychosociale arbeidsbelasting, dan gaan mensen met meer plezier naar hun werk. Het is ook mooi om te zien dat werkgevers zich bewust worden van de risico’s van psychosociale arbeidsbelasting. Bij werk op hoogte is bijvoorbeeld volop aandacht voor valpreventie, maar in een kwart van de ongevallen op het werk speelt psychische overbelasting een rol. Door overbelasting aan te pakken, beperk je als werkgever de kans op ongevallen en daaropvolgend verzuim. Bovendien presteren werknemers met werkplezier tientallen procenten beter.”

Wat kom je zoal tegen?

“Mijn werk is heel afwisselend. Ik kwam bijvoorbeeld in een grote fabriekshal waar op de deur van het kantoor van de chef een seksueel expliciete afbeelding hing. Vraag je mensen daarnaar, dan lachen ze erom. Ze willen er geen issue van maken, maar het geeft ze wel een ongemakkelijk gevoel. Ik zie ook dingen waar je waarschijnlijk minder snel aan denkt. Als jij met je parttime contract minder te zeggen hebt dan collega’s met een fulltime contract, is er sprake van discriminatie op contract. En als in je functieomschrijving staat dat je werkzaamheden accuraat en snel uit moet voeren, zijn dat tegenstrijdige doelstellingen die voor stress kunnen zorgen. Voor werkgevers is ongewenst gedrag lastig aan te pakken. Ze zeggen vaak: ‘dat gebeurt hier niet.’ Maar overal waar mensen samenwerken, kan ongewenst gedrag voorkomen.”

Als je werkgevers één advies mag geven, wat zeg je dan?

“Praat met je werknemers over gewenst en ongewenst gedrag, individueel en in groepsverband. Niet alleen na een melding, maar juist als er niets aan de hand is. Het is belangrijk om binnen de kaders van de wet acceptatiegrenzen af te spreken: welk gedrag vinden wij niet acceptabel? Doe dat samen, zodat je elkaar er ook op aan kunt spreken. Dergelijke gesprekken zijn soms lastig. Een arbeids- en organisatiedeskundige kan daarbij ondersteunen. Aanvullend wil ik werkgevers op het hart drukken om gesprekken over dit onderwerp niet te koppelen aan een functionerings- of voortgangsgesprek. Als werknemers het idee hebben dat hun uitspraken invloed hebben op bijvoorbeeld hun loon of beoordeling, zijn ze eerder geneigd sociaal wenselijke antwoorden te geven.”

Hoe ben je te bereiken als iemand vragen heeft?

“Het is het handigst om even een mail te sturen naar andre@ammconsultancy.nl. Ik neem dan zo snel mogelijk contact op.”


Interesse?

Behoefte aan een arbeids- en organisatiedeskundige of aan ondersteuning bij uw RI&E? Neem contact op. We zijn u graag van dienst!

Radmer Arbeidsadvies richt eigen arbodienst op

Radmer Arbeidsadvies breidt haar dienstverlening uit met de oprichting van Radmer Arbodienst. Toevoeging van deze eigen arbodienst stelt het bedrijf in staat werkgevers eerder van advies te voorzien bij ziekteverzuim. Om de nieuwe dienstverlening te realiseren heeft Radmer Arbodienst aansluiting gezocht bij EVI Facilities, onderdeel van de EVI Groep. De innovatieve kracht van deze ervaren partner maakte het mogelijk de nieuwe onderneming een snelle start te geven.

“Door de toevoeging van arbodienstverlening bieden we met 3 Radmer-bedrijven een breed dienstenpakket op het gebied van werkvermogen en inzetbaarheid,” zegt initiatiefnemer en directeur Paul Bloem. “Van aandacht voor ontwikkeling tot het behoud van balans tussen beroepsmatige ambities en persoonlijk leven. En van deskundige en directe ondersteuning bij ziekteverzuim tot persoonlijke advisering en ondersteuning bij de re-integratie als ziekteverzuim onverhoopt langer gaat duren.”

Vestigingen in Doetinchem, Arnhem en Nijmegen

Radmer Arbodienst start direct met meerdere vestigingen en is te vinden in Doetinchem, Arnhem en Nijmegen. Door deze uitbreiding van de dienstverlening bestaat de Radmer-groep voortaan uit drie werkmaatschappijen. Radmer Arbeidsadvies is sinds de oprichting in 2005 in Oost-Nederland een gevestigde naam op het gebied van arbeidsdeskundige en re-integratievraagstukken. In 2018 ontstond Radmer Mens en Werk, een bedrijf dat coaching biedt op het gebied van loopbaanontwikkeling, stress en burn-out. Radmer Arbodienst vormt als derde loot aan de stam een logische aanvulling.

Proactieve benadering, korte lijnen, krachtig netwerk

Paul Bloem: “Radmer Arbodienst kiest voor een proactieve benadering in de eerste verzuimperiode, met zo kort mogelijke lijnen naar ervaren casemanagers. De nabijheid van Radmer Arbeidsadvies, Radmer Mens en Werk en een vast regionaal netwerk van andere specialisten stelt ons in staat om snel de juiste acties te ondernemen. Dit verkort de verzuimduur en verlaagt de verzuimkosten.” Radmer Arbodienst biedt een compleet arbodienstverleningspakket met casemanagement, medische advisering door bedrijfsartsen, arbeidsdeskundige expertise, mediation, stress- & burn-out coaching, specifieke Arbo deskundigheid en overige specialistische dienstverlening.

Het plaatje compleet

Bloem is trots dat het Radmer bedrijvencollectief klanten nu volledig kan bedienen op het gebied van arbodienstverlening, ziekteverzuim-begeleiding, voorkomen van ziekteverzuim en re-integratie. “Veel klanten kennen ons al langer vanwege onze specifieke arbeidsdeskundige ervaring. Nu er een gecertificeerde arbodienst bijkomt, is het plaatje compleet. Ik ben ervan overtuigd dat we hiermee veel klanten van waardevolle adviezen gaan voorzien.”


Over Radmer Arbeidsadvies

Radmer Arbeidsadvies werd opgericht in 2005 en is in Oost-Nederland een gevestigde naam op het gebied van arbeidsdeskundige en re-integratievraagstukken. In 2018 ontstond Radmer Mens en Werk (voorheen POWR-mensenwerk), een bedrijf dat coaching biedt op het gebied van loopbaanontwikkeling, stress en burn-out. Met de oprichting van Radmer Arbodienst in 2021 omvat het bedrijvencollectief voortaan drie werkmaatschappijen.

www.radmer-arbeidsadvies.nl


Foto: Paul Bloem (links), Gaston Merckelbagh (rechts)

Hans Langendoen, hoger veiligheidskundige

De wereld van gezond & veilig werk kent vier kerndeskundigen. Arbeidshygiënist, arbeids- en organisatiedeskundige, bedrijfsarts, veiligheidskundige: wat voor mensen zijn dat eigenlijk, en wat hebben ze je organisatie te bieden? In deze vierdelige serie gaan we telkens met een van deze professionals op zoek naar de kern van diens beroep en toegevoegde waarde.


Op je visitekaartje staat met nadruk ‘hoger veiligheidskundige’. Wat doe je voor werk?

“Als gecertificeerd hoger veiligheidskundige adviseer ik organisaties over veiligheidsbeleid. Hoe gaat een bedrijf of instelling om met complexe risico’s en met de wetgeving rondom arbeidsveiligheid? Gebeurt dat op basis van een goed doordachte visie en strategie? Hierbij voel ik me het meest thuis in een uitdagende omgeving. Geef mij een complexe procesinstallatie en ik ga op zoek naar verbeterpunten voor de veiligheid van de mensen die ermee werken. Is er explosiegevaar, dan geef ik advies over de benodigde beheersmaatregelen. Wordt er gewerkt met complexe machines, dan doe ik een beoordeling van de machineveiligheid.”

Wanneer krijgen werkgevers met jou te maken?

Dat kan op meerdere manieren. Ik doe bijvoorbeeld geregeld onderzoek naar de basisoorzaken als er een ongeval is gebeurd, zodat een organisatie hier de juiste lessen uit kan trekken om herhaling te voorkomen. Maar ik kom gelukkig niet alleen bij rampspoed over de vloer, het is juist de bedoeling dat ik help om die te voorkomen. Een van de wegen waarlangs veel organisaties met me in contact komen is de beoordeling van de beheersing van werkrisico’s in de risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E). Spelen er in een organisatie bijzondere veiligheidsrisico’s, dan is betrokkenheid van een hoger veiligheidskundige bij de RI&E verstandig. Ik beoordeel zo’n 100 verschillende aandachtspunten, dus de meerwaarde is verzekerd.”

Wat maakt je werk mooi?

“De veelzijdigheid. Ik kom echt bij allerlei bedrijven en instellingen, van groot tot klein en met een enorme variatie aan bedrijfsprocessen. Van een grote retailer tot een klein transportbedrijf, van een fabriek voor wapeningsstaal tot een Covid-teststraat of een producent van gehaktballen. In mijn werk is letterlijk geen dag hetzelfde. En het leuke is dat je overal een kijkje achter de schermen mag nemen, want veiligheidsrisico’s dwingen je om echt in de processen te duiken. Met als mooie uitkomst dat die bemoeizucht bedrijven werkelijk verder helpt op veiligheidsgebied. Bijvoorbeeld doordat ik werkgever en werknemers meer bewust maak van een risico, of kan aangeven hoe ze dit beter kunnen beheersen. Mijn dag is geslaagd als mensen zich geholpen voelen.”

Wat kom je zoal tegen?

“Ook dat varieert enorm. Soms hebben werkgevers de aandacht voor arbeidsveiligheid goed op orde, dan ga ik op zoek naar optimalisatie van de arbozorg. Maar het komt ook voor dat werkgevers onwetend zijn op veiligheidsgebied, of een risico niet scherp in beeld hebben. Dan ga ik meer op zoek naar de grote lijnen en adviseer ik over de belangrijkste verbeterpunten. Op dit moment zie ik bijvoorbeeld dat sommige organisaties worstelen met het beheersen van coronarisico’s. Of dat ze het besmettingsgevaar wel onder controle hebben, maar vervolgens onvoldoende aandacht schenken aan de risico’s van thuiswerken.”

Als je werkgevers één advies mag geven, wat zeg je dan?

“Een RI&E is de basis van je arbozorg, geef dit instrument de aandacht die het verdient. Zorg er om te beginnen voor dat je er een hebt, ik kom nog te veel bedrijven tegen waarbij dit niet het geval is. Heb je wel een RI&E, houd dan de inhoud actueel. De wet noemt geen termijn, maar geeft wel aan dat de RI&E up to date moet zijn. Heel concreet: zorg voor actualisatie als er iets binnen je bedrijf verandert. Of het nou om nieuwe machines of een nieuwe aanbouw aan het pand gaat, als de situatie verandert, wijzigen ook de risico’s. Verandert er niets ín je organisatie, dan kun je uitgaan van een maximale houdbaarheid van zo’n 4 jaar. De buitenwereld staat namelijk zelden stil: inzichten en veiligheidseisen veranderen regelmatig.”

Hoe ben je te bereiken als iemand vragen heeft?

“Omdat ik veel op pad ben, is de handigste optie om even een mailtje te sturen naar hans.langendoen@arbode.nl. Ik kom er dan op terug zodra ik in de gelegenheid ben.”

De risico-inventarisatie en -evaluatie: uw aandacht waard

Veel werkgevers zijn gespitst op het zo veel mogelijk beperken van verzuimkosten. Toch zijn er nog altijd veel organisaties die op dit terrein een grote kans laten lopen. Ze hebben geen risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), of hebben die niet volledig op orde. Terwijl dit instrument hét middel bij uitstek is om verzuimrisico’s scherp in beeld te krijgen en aan te pakken.

Als er jaarlijks een speciale aandachtweek voor een thema wordt georganiseerd, is dat meestal geen goed teken. Zo ook bij de RI&E. Van 21 tot en met 25 juni 2021 vindt voor de 7e keer de Week van de RI&E plaats. Tal van partijen organiseren dan speciale activiteiten om met het instrument aan de slag te gaan. Dat is niet voor niets. Alle werkgevers zijn verplicht om een RI&E te hebben, maar volgens de Arbobalans 2020 heeft slechts 52% hem ook werkelijk. Nog erger: volgens ander onderzoek inventariseert slechts 30% van de RI&E’s ook werkelijk alle risico’s die in de betreffende organisatie aanwezig zijn.

Bij heel veel organisaties is nog winst te behalen

Volledige RI&E-afwezigheid is vooral een MKB-probleem. Volgens de Arbobalans 2020 heeft 93% van de organisaties met 250 of meer werknemers een RI&E. Bij 50-249 werknemers is dat 90%, bij 10-49 werknemers 75% en bij minder dan 10 werknemers slechts 40%. Bedrijven met een RI&E nemen aantoonbaar vaker concrete maatregelen rond gezond en veilig werk. Het schrikbarend lage percentage volledige RI&E’s betekent echter dat er bij heel veel organisaties, klein én groot, nog winst te behalen is. Want wie een risico niet in beeld heeft, neemt naar alle waarschijnlijkheid ook niet voldoende (of de meest effectieve) maatregelen om ziekte en uitval te voorkomen. Ook mist zo’n werkgever tal van andere voordelen, zoals meer werkplezier en hogere productiviteit.

Hybride werken is een extra reden voor aandacht

Op dit moment hebben veel organisaties alle reden om nog eens kritisch naar de RI&E te kijken. In de nasleep van de Covid-19 pandemie overwegen veel werkgevers het zogenaamde hybride werken in te voeren, waarbij werknemers deels thuis en deels op het werk actief zijn. Artikel 5 lid 4 van de Arbowet schrijft in zulke gevallen aanpassing van de RI&E voor, want de verandering van werkwijze zorgt voor nieuwe risico’s. Van ergonomisch gebrekkige werkplek tot Zoomvermoeidheid en van eenzaamheid en gebrek aan sociale steun tot werkdruk door vermenging van werk en privé. Als die RI&E uw aandacht ooit waard is, is het nu.

Ondersteuning nodig?

Behoefte aan deskundige ondersteuning bij uw RI&E? Neem contact op. We zijn u graag van dienst!

HR Plus Groep richt arbodienst op en sluit zich aan bij EVI Facilities

Foto: achterste rij: Herbert van Doorn (Operationeel Directeur, Remedie Arbo) en Rick van Doorn (Technisch- en Commercieel Directeur, Remedie Arbo). Voorste rij: Rob van Doorn (Algemeen Directeur, Remedie Arbo) en Gaston Merckelbagh (Directeur, EVI Groep).

De HR Plus Groep breidt haar dienstverlening uit door Remedie Arbo op te richten. Toevoeging van deze eigen arbodienst stelt het bedrijf in staat werkgevers volledig te ontzorgen met een totaalpakket. Dit omvat naast salarisverwerking en HR-dienstverlening nu ook proactieve dienstverlening op het gebied van ziekteverzuim en preventie. Om de nieuwe dienstverlening te realiseren heeft de HR Plus Groep aansluiting gezocht bij EVI Facilities.

De HR Plus Groep bestaat na de toevoeging van Remedie Arbo uit drie werkmaatschappijen. Advado is al jarenlang een betrouwbare partner op het gebied van de salarisverwerking. In 2018 kwam binnen Advado een slagvaardige en laagdrempelige HR-dienstverlening erbij en een landelijk netwerk van de complete HR-dienstverlening via PayHR. Nu komt daar met de start van Remedie Arbo nog een arbodienstverlener bij. Het doel is dat klanten uiteindelijk bij één loket kunnen aankloppen voor alle mogelijk ondersteuning en dienstverlening op het gebied van personeelszaken.

Korte lijnen, proactieve benadering

Remedie Arbo vult niet alleen de dienstverlening van de HR Plus Groep aan, de nieuwe arbodienst heeft ook de ambitie om zich te onderscheiden van andere aanbieders. Korte lijnen en een proactieve benadering in de eerste verzuimperiode moeten de verzuimpercentages van klanten gaan verlagen. Samenwerkingsovereenkomsten met verschillende specialisten stellen het bedrijf in staat om direct de juiste actie te ondernemen. Dit verkort de verzuimduur en verlaagt de verzuimkosten. Remedie Arbo biedt een compleet arbodienstverleningspakket met casemanagement, medische advisering door een bedrijfsarts, arbeidsdeskundige expertise en overige specialistische dienstverlening.

Het plaatje compleet

Herbert van Doorn, operationeel directeur Remedie Arbo: “Ik ben trots dat wij onze klanten nu volledig kunnen bedienen op het gebied van HR. Met de oprichting van Remedie Arbo bieden wij op alle HR-terreinen ondersteuning aan. Veel klanten kennen ons van oudsher van de verwerking van salarissen door Advado. Bij de toevoeging van onze HR-dienstverlening hebben we gemerkt dat er ook grote behoefte is aan ondersteuning bij de HR-administratie, het volledige proces rond instroom, doorstroom en uitstroom, arbeidsrecht, coaching en mediation. Nu hier ook dienstverlening op het gebied van verzuim en preventie bijkomt, is het plaatje compleet. Ik weet zeker dat we hier veel klanten heel blij mee gaan maken.”

Kruisbestuiving uiteenlopende specialismen

De HR Plus Groep is voor de opzet van Remedie Arbo een partnership aangegaan met EVI Facilities. EVI Facilities biedt complete facilitering en ontzorging bij de oprichting van een eigen uitvoerende organisatie voor preventie en re-integratie. De komende maanden wordt het dienstenpakket van EVI volledig binnen de nieuwe arbodienst geïmplementeerd. Gaston Merckelbagh, directeur binnen de EVI Groep: “Wij verwelkomen de HR Plus Groep met veel plezier binnen de snelgroeiende groep van EVI-partners. Ik vind het vooral mooi om te zien dat wij met ons plug & play concept ook specialisten op het terrein van financieel-administratieve HR-dienstverlening inspireren en uitdagen. Bij de HR Plus Groep leidt dat een zeer interessante integrale HR-oplossing. Verder heten we de directieleden van harte welkom bij de partnerraad van EVI Facilities. Die omvat een steeds grotere diversiteit aan specialismen. Ik kan niet wachten om te zien wat de kruisbestuiving die hier plaatsvindt in de toekomst nog voor moois gaat opleveren.”


Over HR Plus Groep

De HR Plus Groep is opgericht door Rob, Herbert en Rick van Doorn en bestaat uit de werkmaatschappijen Advado, PayHR en vanaf heden Remedie Arbo. Alle bedrijven binnen de groep focussen op maximale ontzorging van werkgevers. De dienstverlening reikt van salarisverwerking tot HR-advies en van personeelsplanning tot begeleiding bij ziekteverzuim. Dankzij de landelijk dekking is de dienstverlening binnen bereik van alle werkgevers, waar ze ook actief zijn.

Over EVI Facilities

EVI Facilities B.V. is onderdeel van de EVI Groep. EVI Facilities biedt een uitgebreid ‘white label’ franchisepakket voor arbodienstverlening. Franchisenemers kunnen hiermee binnen afzienbare tijd een eigen uitvoerende organisatie opzetten voor preventie, verzuim en re-integratie, inclusief certificering als arbodienst. Het dienstenpakket van EVI Facilities omvat onder meer CRA-gecertificeerde arbodienstverlening (inclusief bedrijfsarts en casemanagement), een ICT-systeem, een kwaliteitsmanagementsysteem (ISO 9001 en Certificatieschema Arbodiensten) voor informatiebeheer, een volledig ingericht werksysteem en trainingen. Daarnaast biedt de EVI Groep aanverwante specialistische ondersteuning waarmee franchisenemers eenvoudig hun dienstverlening kunnen uitbreiden. Dit is voor de assurantiebranche – met name volmacht bedrijven en assuradeurs – een interessant alternatief voor het bestaande marktaanbod. Naast de assurantiebranche richt EVI Facilities zich op accountants, brancheorganisaties en werkgevers met meer dan 5.000 werknemers in dienst.

Over de EVI Groep

De EVI Groep bestaat uit innovatieve, sterk op samenwerking gerichte bedrijven op het terrein van mens, werk en organisatie. Wij ondersteunen werkgevers en dienstverleners die een perfecte balans tussen deze drie factoren beschouwen als een voorwaarde voor optimale bedrijfsprestaties. EVI staat voor Egberts en Valk Investment, een verwijzing naar oprichters Gerard Egberts en Pieter Valk. Zij investeren sinds 2007 in werkmaatschappijen en white label oplossingen op het terrein van mens en werk. Van risicobeheersing tot uitzenden en van vitaliteitsmanagement tot re-integratie: de EVI Groep heeft het in huis. Ú kiest wat u nodig heeft. Maar hoe die keuze ook uitvalt: onze focus ligt altijd op optimale samenwerking. Zodat we samen het voor uw organisatie best mogelijke resultaat realiseren. De EVI Groep behoort tot de top-5 uitvoerders van sociale zekerheid in Nederland.

Snelle psychische hulp voor werknemers is wel degelijk mogelijk

De geestelijke gezondheidszorg kent lange wachttijden, die de komende tijd eerder toe- dan afnemen. Een groot probleem wanneer je als werkgever of arbodienstverlener te maken hebt met werknemers die door psychische klachten verzuimen. Vooral ook omdat zulke klachten door de coronacrisis verergeren en in aantal toenemen. Gelukkig is snelle hulp wel degelijk mogelijk.

De wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg lopen al jaren te hoog op. Volgens cijfers van zorgdataverzamelaar Vektis lag de gemiddelde wachtperiode in het laatste kwartaal van 2020 op 14 weken. Bij sommige aandoeningen liep dit zelfs op tot maar liefst 18, 21 of 24 weken. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) signaleert dat het vaak onduidelijk is waar mensen met specifieke psychische problemen terecht kunnen. Intussen stijgt de vraag, ook onder werknemers.

Ruim twee miljard aan schade

Volgens de Arbobalans 2020 van TNO heeft ruim een kwart (27%) van het verzuim in ons land een psychische oorzaak. Het kennisinstituut raamt de verzuimkosten door psychische beroepsziekten voor 2018 op € 2,1 miljard. Deze enorme schadelast is mogelijk doordat werknemers met psychische klachten moeizaam herstellen en vaak in de WIA terechtkomen. Werkgevers dragen een groot deel van de kosten, via de loondoorbetaling bij ziekte en stijgende WGA-premies. Volgens de Arbobalans leidt een psychische beroepsziekte gemiddeld tot 60 extra verzuimdagen. UWV-cijfers wijzen uit dat in 2018 achter bijna de helft (48%) van alle WGA-uitkeringen een psychische aandoening zat.

Corona maakt het alleen maar erger

En dat was allemaal nog vóór de coronacrisis invloed kreeg op de omvang en ernst van de psychische problematiek in ons land. Het Trimbos Instituut meldde onlangs dat in januari 2021 bijna een kwart (23,5%) van de Nederlanders aangaf dat hun psychische gezondheid door de crisis achteruit is gegaan. Het mag duidelijk zijn dat werkgevers en arbodienstverleners alle reden hebben om werknemers met psychische klachten zo snel mogelijk adequate zorg te bieden. Wachten tot de route via de reguliere zorg soelaas biedt is hierbij geen optie. Dat komt neer op mensen aan hun lot overlaten terwijl de rekening oploopt.

Binnen twee weken bij een psycholoog aan tafel

Gelukkig is lang wachten ook helemaal niet nodig. EVI-bedrijf PoortwachterDirect biedt de mogelijkheid om alle benodigde interventies op korte termijn in te zetten. De werknemer zit hierbij altijd binnen twee weken aan tafel bij een psycholoog en kan dus snel aan de slag met zijn uitdagingen. Inzet van deze interventie is mogelijk als de werknemer al verzuimt, maar ook bij wijze van preventieve maatregel. PoortwachterDirect werkt uitsluitend met kwalitatief goede uitvoerders.


Meer weten?

Vraag een vrijblijvende offerte op via poortwachterdirect.nl, of informeer bij de EVI partner bij wie je bent aangesloten of deze de dienstverlening namens PoortwachterDirect aanbiedt. We sturen de werkgever binnen 1 werkdag een offerte, waar van toepassing met een CC aan de casemanager. Zo kunnen we met maximale snelheid doorschakelen.

DAS Import wint de EVI Operational Excellence Award 2021

EVI Groep en Regiopoortwachters.nl reiken jaarlijks de EVI Operational Excellence Award uit aan één van hun leveranciers. De winnaar van deze award heeft de hoogste score voor: klantgerichtheid, deskundigheid, motivatie van het personeel, oplossend vermogen en het waarmaken van beloftes.

Op 2 april jl. werd daarom Lars Langedijk van DAS Import in het zonnetje gezet. DAS Import is specialist in het importeren van (bedrijfs)auto’s uit Duitsland. Lars is voor de EVI Groep en Regiopoortwachters.nl de spin in het web. Hij coördineert vanaf de koop tot aflevering het volledig proces. De jury roemt Das Import om haar professionaliteit en vooral ook Lars om zijn kundigheid en toewijding voor de klant.

“Wij als klant weten dat Lars voor ons klaar staat. Hij is iemand die persoonlijk de boel regelt, ook als het een keer flink tegenzit”, aldus Gerard Egberts van Regiopoortwachters.nl. “De samenwerking met DAS Import verloopt met een glimlach zegt Gaston Merckelbagh. Dat voelt goed. Je weet dat je de volgende keer weer terugkomt.” DAS Import wint naast deze award een consultancytraject van de EVI Groep. Dat komt ons goed uit zegt Jelle van Doorn, manager bij DAS Import. Wij doen graag een investering in de duurzame inzetbaarheid van ons personeel. Een adviestraject van de EVI Groep kan ons daar prima bij helpen

Links op de foto Lars Langedijk van Das Import en rechts Gerard Egberts van Regiopoortwachters.nl.

Over de EVI Groep

De EVI Groep bestaat uit innovatieve, sterk op samenwerking gerichte bedrijven op het terrein van mens, werk en organisatie. Wij ondersteunen werkgevers en dienstverleners die een perfecte balans tussen deze drie factoren beschouwen als een voorwaarde voor optimale bedrijfsprestaties.

EVI staat voor Egberts en Valk Investments, een verwijzing naar oprichters Gerard Egberts en Pieter Valk. Zij investeren sinds 2007 in werkmaatschappijen en white label oplossingen op het terrein van mens en werk. Van risicobeheersing tot uitzenden en van vitaliteitsmanagement tot re-integratie: de EVI Groep heeft het in huis. Ú kiest wat u nodig heeft. Maar hoe die keuze ook uitvalt: onze focus ligt altijd op optimale samenwerking. Zodat we samen het voor uw organisatie best mogelijke resultaat realiseren.

Persbericht: Centrum voor Bedrijfsgezondheid en be-insured geven samenwerking vorm met plug & play oplossing EVI

Gorinchem, 12 maart 2021

Maximale ontzorging bij vraagstukken op het gebied van sociale zekerheid, arbodienstverlening, verzekeringen en duurzame inzetbaarheid. Dat is wat inzetbaarheidsspecialist Centrum voor Bedrijfsgezondheid en gespecialiseerd assurantiebedrijf be-insured hun klanten met een nieuw samenwerkingsinitiatief willen bieden. Vanuit het inzicht dat voorkomen beter is dan genezen, schuiven de nichespelers de beheersing van risico’s verder naar voren in de procesketen. De plug & play oplossing van EVI stelt hen perfect in staat tot actieve sturing op preventie en inzetbaarheid.

Centrum voor Bedrijfsgezondheid (CVB Gezondheid) en be-insured zijn voor hun samenwerking een partnership aangegaan met EVI Facilities. Dit onderdeel van de EVI Groep biedt complete facilitering en ontzorging bij de oprichting van een eigen uitvoerende organisatie voor preventie en re-integratie. De samenwerkingspartners zijn trots op hun samenwerking en benutten de aankomende maanden om het dienstenpakket van EVI volledig binnen CVB Gezondheid te implementeren.

De ondernemer volledig ontzorgen

Cecile Mol, directeur CVB Gezondheid: “Ons doel is om door middel van bedrijfsgezondheid de ondernemer volledig te ontzorgen en te adviseren op het gebied van duurzame inzetbaarheid, preventie en re-integratie. Maar dan ook nadrukkelijk in die volgorde. Als arbodienstverlener begeleiden wij zieke medewerkers, maar we maken het verschil in de preventie. Dat onderwerp staat terecht hoog op de agenda van zowel verzekeraars als ondernemend Nederland. We hebben bewust de samenwerking met be-insured gezocht omdat dit gespecialiseerde assurantiebedrijf als geen ander in staat is om arbodienstverlening, duurzame Inzetbaarheid en zorg- en inkomensverzekeringen met elkaar te verweven.”

Samen preventie op de kaart zetten

Giscard van Velzen, Managing Partner bij be-insured: “Samen willen we preventie op de kaart zetten. Zo voorkomen we hoge kosten voor de werkgever en ondersteunen we een optimaal werkvermogen voor medewerkers. Daarnaast begeleiden de casemanagers in taakdelegatie van CVB Gezondheid uiteraard ook zieke werknemers tijdens re-integratie. Ook treden ze voor de ondernemer op als deskundige adviseur richting de verzekeraar. Die complete ontzorging is alleen mogelijk als je beschikt over de juiste infrastructuur. We hebben het volste vertrouwen dat we in EVI Facilities de juiste businesspartner hebben gevonden om onze doelen te behalen.”

Uitdaging om te innoveren

Gaston Merckelbagh (directeur Commercie & Innovatie binnen de EVI Groep): “Wij zijn ontzettend trots dat CVB Gezondheid en Be-Insured hebben gekozen voor een samenwerking met EVI. Ik vind het geweldig om te zien dat wij met ons plug & play concept voor preventie en re-integratie zulke topspecialisten inspireren en uitdagen om vernieuwende concepten op de markt te brengen. We helpen de komende maanden graag om dat optimaal gestalte te geven. Daarnaast heten we de directieleden van CVB Gezondheid en be-insured van harte welkom bij de partnerraad van de EVI Facilities. Hierin is een steeds grotere diversiteit aan specialismen vertegenwoordigd. De nieuwe partners brengen onder meer hun expertise en ervaring op het vlak van taakdelegatie in, ik kan niet wachten om te zien wat ze er gaan ophalen. Ik geloof heilig in de waarde van zulke kruisbestuiving.”

Over EVI Facilities

EVI Facilities B.V. is onderdeel van de EVI Groep. EVI Facilities biedt een uitgebreid ‘white label’ franchisepakket voor arbodienstverlening. Franchisenemers kunnen hiermee binnen afzienbare tijd een eigen uitvoerende organisatie opzetten voor preventie, verzuim en re-integratie, inclusief certificering als arbodienst. Het dienstenpakket van EVI Facilities omvat onder meer CRA-gecertificeerde arbodienstverlening (inclusief bedrijfsarts en casemanagement), een ICT-systeem, een kwaliteitssysteem (ISO 9001 en 27001) voor informatiebeheer, een volledig ingericht werksysteem en trainingen. Daarnaast biedt de EVI Groep aanverwante specialistische ondersteuning waarmee franchisenemers eenvoudig hun dienstverlening kunnen uitbreiden. Dit is voor de assurantiebranche – met name volmachtbedrijven en assuradeurs – een interessant alternatief voor het bestaande marktaanbod. Naast de assurantiebranche richt EVI Facilities zich op accountants, brancheorganisaties en werkgevers met meer dan 5.000 werknemers in dienst.

Over de EVI Groep

De EVI Groep bestaat uit innovatieve, sterk op samenwerking gerichte bedrijven op het terrein van mens, werk en organisatie. Wij ondersteunen werkgevers en dienstverleners die een perfecte balans tussen deze drie factoren beschouwen als een voorwaarde voor optimale bedrijfsprestaties.

EVI staat voor Egberts en Valk Investments, een verwijzing naar oprichters Gerard Egberts en Pieter Valk. Zij investeren sinds 2007 in werkmaatschappijen en white label oplossingen op het terrein van mens en werk. Van risicobeheersing tot uitzenden en van vitaliteitsmanagement tot re-integratie: de EVI Groep heeft het in huis. Ú kiest wat u nodig heeft. Maar hoe die keuze ook uitvalt: onze focus ligt altijd op optimale samenwerking. Zodat we samen het voor uw organisatie best mogelijke resultaat realiseren.


Voor nadere informatie kun je terecht bij

Gaston Merckelbagh
Papland 4d, 4206 CL Gorinchem
gmerckelbagh@evigroep.nl
Telefoon: 06 20 75 45 13
www.evigroep.nl

Cecile Mol
Plesmanstraat 59-14a
3905 KZ Veenendaal
cecile@cvbgezondheid.nl
Telefoon: 06 20 73 60 91
www.cvbgezondheid.nl


Foto van links naar recht: Cecile Mol (directeur CVB Gezondheid), Ryan van Alen (kwaliteitscoördinator CVB Bedrijfsgezondheid) en Gaston Merckelbagh (directeur Commercie & Innovatie, EVI Groep).